Žmonės, kurie norėtų šias savo nesėkmes ištrinti iš atminties

Mes visi turime gerų ir blogų dienų, tačiau kartais atrodo, jog visas pasaulis yra nusistatęs prieš tave. Šie žmonės galėjo tuo puikiai įsitikinti…

Į laidotuves truputį vėluos

O jie neturėjo didesnės dėžės?

Kažkas liko ir nevalgęs, ir negėręs

Kažkas trinktelėjo durimis per stipriai

Norėjo pasipuikuoti ledų porcija

Žmogus norėjo tik išskalbti drabužius…

Valytojai bus daug darbo

Pastabdė…