Žmonės, kurie buvo prigauti ne pačiuose patogiausiuose momentuose

Atrastas lobis

Visas dėmesys ne į aikštę

Kiek daug žiūrovų

Nieko nevogiau. Galite tikrinti kišenes.

Pasislėpė, bet paliko žymes

Maksimalus pavojingumas

Piketas prieš Nike.

Paliečiau savo dievaitį

Atminimui

Rungtynės nepalauks

Kai kas įdomiau

Tie kamščiai…