Žinomiausi pasaulio brand’ai, kuriuos visą gyvenimą blogai tarėme

Ar galite pagalvoti, kad pačius žinomiausius brand’us Jūs visą gyvenimą tarėte blogai? Mums tai irgi naujiena ir siūlome susipažinti, kaip gi reikėtų juos tarti.

Nike

Vienas žinomiausių pasaulio sporto prekių gamintojų. Pavadinimas buvo sugalvotas graikų pergalės deivės garbei. Nors mes tariame “naik“, ištikrųjų reikėtų sakyti “nai-ky“.

Samsung

Vienas sėkmingiausių elektronikos gamintojų. Mes tariame taip kaip rašoma “samsung“, o iš tikrųjų reiktų tarti “samson“.

Lamborghini

Čia iš tikrųjų kyla vieni didžiausių ginčų tarp lietuvių. Žinome du variantus “lambordžini“ ir “lamborgini“. Visgi “lamborgini“ yra teisingas variantas.

Daewoo

Dar vienas gamintojas, kurį tariame maždaug taip kaip rašomas. Mes tariame “da-e-vu“, o reiktų tarti “tėėė-u“.

Hyundai

Čia vėlgi lietuviai pasidalinę į dvi grupes. Vieni taria “hiun-dai“, kiti “hun-dai“. “Hun-dai“ yra teisingasis variantas.

Nutella

Šį pavadinimą mes visi tariame taip kaip rašoma – “nutela“. O iš tikrųjų reikia – “niū-tela“.

Porsche

Tarp lietuvių taip pat paplitęs ne vienas variantas. Tariame ir “porš“ ir “poršė“. O teisingas tarimas yra “por-ša“.

Adobe

Greičiausiai Jūs kaip ir visi lietuviai, tariate tiesio “adobe“. O teisingai reikia – “a-do-by“.

Renault

Čia galbūt mažiausiai pasitaikanti klaida, bet yra tokių žmonių, kurie taria “renolt“. Reikia tarti tiesiog “reno“.

Volkswagen

Čia taip pat klysta nemažai lietuvių. Visi tariame “volksvagen“, o reiktų “folksvagen“.

Chevrolete

Nors dauguma tariame “ševrolet“, reiktų tarti – “ševrolei“.