Vyras rado įdomų rūsį miške, todėl nusprendė pasižiūrėti kas viduje

Šaltojo karo metu savanoriai dirbdavo ilgas valandas, kad galėtų įspėti gyventojus apie artėjančią oro ataką. Didelis stebėjimas vyko iki 1968 metų, kai tada buvo uždaryti apie pusė bunkerių. Likusieji bunkeriai buvo uždaryti, kai žlugo komunistinė sistema.

Kuro atsargos

Trijų savanorių virdulys

Laikraščio iškarpa, kuriame rašoma apie bunkerio savanorius

Visi bunkerio lankytojai privalėdavo atsižymėti specialiame žurnale.

Žmonės, kurie atrado šiuos bunkerius ir sugebėjo juose apsilankyti, teigė, kad čia labai sunku išbūti ir apima klaustrofobija.

Jie teigė: „Įsivaizduoju, kaip čia sunku buvo dirbti savanoriams. Visa tai buvo turima kentėti vien tik dėl šaltojo karo. Bunkeriai sustojo laike, kai aplinkui visas pasaulis dideliais žingsniais judėjo į priekį.“