Velniškos nesėkmės, kurios užklupo ne pačiu tinkamiausiu momentu

Šiems žmonėms šiandien itin nepasisekė. Tai tik įrodymas, jog kaskart reikia būti labai atidžiam, nes nesėkmės tik ir laukia už kampo, kada galės Jus pričiupti.