Apie atostogų romaną ir lauko tualetą

Susipažino vyriškis su moterim kurorte.
Pirmą dieną vyras paglostė jai ranką.
Antrą dieną paglostė alkūnę.
Trečią dieną įsidrąsinęs paglostė moteriai petį.
Moteriškė susierzinus paklausė vyriškio:
– Jūs ką, galvojate, kad aš į kurortą pusei metų atvažiavau?!

***

Sėdi vyrukas sodyboje tualete.
Eina pro šalį kaimynė.
– Tu žmogau bent duris įsistatytum tualete…
– O ką čia vogti?

***

– Tu kur buvai?
– Pas draugą vestuvėse…Tu neįsivaizduoji, kaip visi nusigėrė…
– Kodėl neįsivaizduoju…Nuometą nusiimk, lūpdažius nuo lūpų nusivalyk.

***

Kalbasi dvi draugės.
– Aš taip nusivyliau ta Koko Šanel…Ji patarinėja purkšti kvepalais tas vietas, į kurias jūs norite, kad bučiuotų…Tai aš ir papurškiau…
Tu neįsivaizduoji, taip degino, taip griaužė…

Apie džiną ir bobutę teisme

Eina teismas. Teisėjas klausia senutės:
– Papasakokite, kas vyko tą balandžio pirmą dieną?
– Na,ponas, aš sėdžiu sau prie trobos ant suoliuko, šilta, paukščiukai čiulba. Prieina jaunuolis, sėdasi šalia, apkabina mano liemenį…
– Ar jūs jį sustabdėte?
– Ne,ponas teisėjau, nes mane užliejo tokia šiluma.
– Kad buvo toliau?
– Toliau jis ėmė glostyti man krūtys ir aš pajaučiau geismą, tokį, kokio nejaučiau jau 15 metų, kai mano vyras numirė…
– Jūs sustabdėte jį?
– Ne, aš atsiguliau ant suoliuko ir šūktelėjau „Paimk mane greičiau!“
– Na, na, ir ką?
– O jis „Žaltys“ pasilenkė ir sušnibždėjo man į ausį „Su balandžio 1mąja,bobulyte“. Na,tada aš ir sugriebiau tą špižinę keptuvę…

***

Įmonės šefas, sekretorė ir menendžeris eina pietauti ir pakeliui suranda senovinę lempą.
Patrina ją ir pasirodo Džinas.
– Aš išpyldisiu jūms po vieną norą.
Sekretorė apsidžiaugia:
– Aš pirma, aš pirma…Noriu atsirasti Havajuose, jachtoje, degintis denyje ir apie nieką negalvoti.
„Pššš“ ir sekretorė išgaruoja.
Šefas irgi prašo:
– Noriu į Japoniją, kad būtų Geišos, masažas.
„Pššš“ ir šefas išgaruoja.
Menendžeris pasikrapšto pakaušį ir sako:
– Tikiuosi, jie abu po pietų atsiras savo darbo vietose…

***

– Daktare, sakykite, o alkogolizmas ir meilė, tai liga?
– Dar ir kokia…
– Tada turiu prašymą. Man kibirą šampano…vyriškį…ir savaitei atleidimą nuo darbo…

***

Vyras nupirko naują televizorių.
Žmona apžiūrinėja dėžę ir klausia:
– O kodėl ant dėžės nupaišyta čierkutė?
– O čia tam, kad mes nepamirštume naujo televizoriaus aplaistyti.

Apie uošvės mirtį ir migdantį tėvą

Teisėjas klausia nukentėjusios:
– Panele, jus nukentėjote nuo vagies? Sakykite, kaip nusikaltėlis jus apvogė?
– Na, aš pliaže įsidėjau pinigus į liemenėlę, o jis užkišo ten ranką…
– Tai kam jūs tai leidote?
– Aš maniau, kad jis su gerais ketinimais…

***

Vyriškis pas būrėją:
– Jūsų uošvienė rytoj mirs…
– Šitą aš ir pats žinau. Jūs man pasakykit, pasodins mane už žmogžudystę, ar ne?

***

Prie dangaus vartų prieina juodaodis.
– Kas toks būsi? – klausia šventas Petras.
– Leonardo DiCaprio.
Sutrikęs šventas Petras kažkam skambina:
-Alio, šefe, aš kažko nesuprantu…tai „Titanikas“ nuskendo ar sudegė?

***

Mažylis niekaip neužmiega. Prie jo lovos atsisėda tėtis ir ima sekti
pasaką. Po valandėlės nutyla…
– Na, jau užmigo? – klausia mama.
– Tsss… Nepažadink jo, – tyliai taria mažylis.

***

Susitinka du studentai:
– Tu žinai, kad tave išbraukė iš studentų sąrašo.
– Tai nepasisekė. O aš norėjau ir šiandien praleisti paskaitas.

***

Žmona pasakoja vyrui:
– Perskaičiau žurnale, kad moterys per dieną pasako šešis kartus daugiau žodžių negu vyrai. Gal dėl to, kad labai dažnai turime kartoti?
– Ką sakei? – perklausia vyras.