Apie atostogų romaną ir lauko tualetą

Susipažino vyriškis su moterim kurorte. Pirmą dieną vyras paglostė jai ranką. Antrą dieną paglostė alkūnę. Trečią dieną įsidrąsinęs paglostė moteriai petį. Moteriškė susierzinus paklausė vyriškio: – Jūs ką, galvojate, kad aš į kurortą pusei metų atvažiavau?! *** Sėdi vyrukas sodyboje tualete. Eina pro šalį kaimynė. – Tu žmogau bent duris įsistatytum tualete… – O ką […]

Skaitykite toliau

Apie džiną ir bobutę teisme

Eina teismas. Teisėjas klausia senutės: – Papasakokite, kas vyko tą balandžio pirmą dieną? – Na,ponas, aš sėdžiu sau prie trobos ant suoliuko, šilta, paukščiukai čiulba. Prieina jaunuolis, sėdasi šalia, apkabina mano liemenį… – Ar jūs jį sustabdėte? – Ne,ponas teisėjau, nes mane užliejo tokia šiluma. – Kad buvo toliau? – Toliau jis ėmė glostyti man […]

Skaitykite toliau

Apie uošvės mirtį ir migdantį tėvą

Teisėjas klausia nukentėjusios: – Panele, jus nukentėjote nuo vagies? Sakykite, kaip nusikaltėlis jus apvogė? – Na, aš pliaže įsidėjau pinigus į liemenėlę, o jis užkišo ten ranką… – Tai kam jūs tai leidote? – Aš maniau, kad jis su gerais ketinimais… *** Vyriškis pas būrėją: – Jūsų uošvienė rytoj mirs… – Šitą aš ir pats […]

Skaitykite toliau