Nelaimėliai, kurie norėtų šią dieną ištrinti iš atminties

Mes visi turime gerų ir blogų dienų, tačiau kartais atrodo, jog visas pasaulis yra nusistatęs prieš tave. Šie žmonės galėjo tuo puikiai įsitikinti…

Į laidotuves truputį vėluos

O jie neturėjo didesnės dėžės?

Kažkas liko ir nevalgęs, ir negėręs

Kažkas trinktelėjo durimis per stipriai

Norėjo pasipuikuoti ledų porcija

Žmogus norėjo tik išskalbti drabužius…

Valytojai bus daug darbo

Pastabdė…