Kaip atrodo gyvenimas Somalio sostinėje

Siūlome pasižiūrėti kaip gyvena žmonės Somalyje. Tikrai ne pačios geriausios gyvenimo sąlygos…

Paskutiniu metu į Mogadišą persikėlė daugybė gyventojų iš aplinkinių rajonų

Gatvėse galima sutikti daugybę kariškių

Islamistai buvo išvaryti iš miesto, tačiau vis tiek būna teroristinių atakų

Daugybė karinės technikos

Vaizdas po sprogimo

Miestas gyvena pagal islamiškus įstatymus

Moterys privalo dengti savo galvas skepetaitėmis