Kaip atrodo gyvenimas Izraelio moterų kalėjimo viduje

Nuotraukos iš kitų moterų kalėjimų visame pasaulyje

1. Afganistanas

Šioje šalyje moterys gali būti įkalintos už tokius nusikaltimus kaip: vyro išdavystė, pabėgimas iš namų, atsisakymas tuoktis ar tuokimasis be tėvų palaiminimo.

Kalėjime jos praktiškai užsiima tik skalbimu, gaminimu ir valymu.

Motinos gali leisti laiką su vaikais, kurie gyvena kartu.