Ji įdėjo šunytę į maišą ir išmetė iš važiuojančios mašinos pro langą

Viena Niujorko gyventoja atsisakė mokėti už savo šunytės gydymą, kuriai buvo lūžusi letenėlė. Lyg to būtų maža, ji įdėjo ją į maišą ir iš važiuojančios mašinos tiesiog išmetė pro langą. Visgi nevisprotė buvo surasta ir tinkamai nubausta.

Suma, kurią moteriai pasakė veterinarai, pasirodė per didelė, todėl ji šunytę išmetė lyg kokią šiukšlę.

Žmonės, kurie pamatė šį vaizdą, iš karto sustojo prie mažylės. Snaigė patyrė daugybę sužalojimų – ji kraujavo, buvo skilusi kaukolė ir sužeista akytė. Veterinarai, kuriems buvo atgabenta šunytė, apskritai negalėjo patikėti kaip jai pavyko likti gyvai. Kadangi sužeidimai buvo milžiniški, veterinarai pasiūlė ją užmigdyti, tačiau savanoriai atsisakė tą daryti prašė operuoti. Operacija pavyko sėkmingai.

Snaigei atsistatyti prireikė net septynių mėnesių. Vėliau jai buvo surasta mylinti šeima, kur dabar šunytė yra be galo laiminga.

Žinoma, kad už tokius darbelius turi būti nubausta ir žiaurioji moteris. Pasirodo, kad vos po to kai ji išmetė Snaigę, nuvažiavo nusipirkti sau naują šuniuką.

Veterinarijos klinika, kur moteris buvo nuvežusi Snaigę, suteikė ir perdavė visą informaciją apie moterį policijai.

Už šį nusikaltimą monstrė buvo pasiųsta metams į kalėjimą ir skirta 20 000 eurų bauda (šioje sumoje įskaičiuotas ir šunytės gydymas). Taip pat moteriai uždrausta 15 metų turėti bet kokį augintinį.

Nemanote, kad panašių įstatymų reiktų ir pas mus?