Apie uošvės mirtį ir migdantį tėvą

Teisėjas klausia nukentėjusios:
– Panele, jus nukentėjote nuo vagies? Sakykite, kaip nusikaltėlis jus apvogė?
– Na, aš pliaže įsidėjau pinigus į liemenėlę, o jis užkišo ten ranką…
– Tai kam jūs tai leidote?
– Aš maniau, kad jis su gerais ketinimais…

***

Vyriškis pas būrėją:
– Jūsų uošvienė rytoj mirs…
– Šitą aš ir pats žinau. Jūs man pasakykit, pasodins mane už žmogžudystę, ar ne?

***

Prie dangaus vartų prieina juodaodis.
– Kas toks būsi? – klausia šventas Petras.
– Leonardo DiCaprio.
Sutrikęs šventas Petras kažkam skambina:
-Alio, šefe, aš kažko nesuprantu…tai „Titanikas“ nuskendo ar sudegė?

***

Mažylis niekaip neužmiega. Prie jo lovos atsisėda tėtis ir ima sekti
pasaką. Po valandėlės nutyla…
– Na, jau užmigo? – klausia mama.
– Tsss… Nepažadink jo, – tyliai taria mažylis.

***

Susitinka du studentai:
– Tu žinai, kad tave išbraukė iš studentų sąrašo.
– Tai nepasisekė. O aš norėjau ir šiandien praleisti paskaitas.

***

Žmona pasakoja vyrui:
– Perskaičiau žurnale, kad moterys per dieną pasako šešis kartus daugiau žodžių negu vyrai. Gal dėl to, kad labai dažnai turime kartoti?
– Ką sakei? – perklausia vyras.