Anekdotai apie Petriuką #1

Ateina į klasę Petriukas su ištinusia lūpa. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko.
– Plaukiojom su tėvu valtimi po ežerą, ir man ant lūpos nutūpė vapsva.
– Ir ji tau įkando? – susidomėjo draugai.
– Ne, nespėjo, – papurtė galvą Petriukas, – tėvas ją irklu užmušė.

***

Ateina mama ir Petriukas į zoo soda.
-Mamyte,nupirk man dramblį.
sako Petriukas.
-Petriuk,o tu ar pagalvojai kuo mes ji šersime?
Mama Petriukui prieštarauja.
-Mama,ar tu akla?
Sako Petriukas.
-Sūneli,kas taip sako?
Mama ant Petriuko pyksta.
-Juk aiškiai parašyta:
Drambliu prašome nešerti!