Anekdotai apie Petriuką #1

Penktoje klasėje mokytojas klausia vaikų, kas labiausiai jaudina vyrą. Iš pirmo suolo atsistoja Petriukas ir sako:
– Niekas taip nejaudina vyro, kaip nuogas moters kūnas.
Mokytojas susinervavo ir šaukia:
– Lauk iš klasės ir rytoj be tėvo neateik.
Rytoj ateina mokytojas ir žiūri – sėdi Petriukas paskutiniame suole ir be tėvo.
Mokytojas klausia, kodėl Petriukas vienas, be tėvo, ir dar paskutiniame suole sėdi. Petriukas atsako:
Tėvas sakė, kad jei tavo mokytojo nejaudina nuogas moters kūnas, vadinasi jis yra pyd****** ir reikia nuo jo laikytis toliau.

***

Petriukas pakelia telefono ragelį:
– Alio?… Pakviesti tėtį?… O kas čia skambina?… Jo šefas? O kuris šefas? Ar tas, kuris paskutinis idiotas, ar tas, kuris durnių durnius?

***

Mokykloje. Mokytoja klausia vaikų- kas yra protingesnis šuo ar žmogus?
Tyla. Petriukas atsako:
-Aš manau, kad šuo.
-Kodėl?- klausia mokytoja.
-Todėl, kai aš pasakoju įvairias istorijas savo šuniukui jis mane puikiai supranta, o kai jis man nori kažką pasakyti aš nieko nesuprantu.

***