20 žmonių, kurie pastatė save į keblią padėtį

Man atrodo, jos jau gailisi, kad užsikasė smėlyje…

Išdygo netikėtai

Gazo ir stabdžių pedaliai sumaišyti? 😀

Šiek tiek per didelis svoris…

Beveik išskrido